18 Δεκεμβρίου 2015

Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και προστασία της κύριας κατοικίας

Δημοσιεύουμε παρακάτω αναλυτικά τους σταθμούς της εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει οφειλές προς τις τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα προστατεύει σε ορισμένο βαθμό την κύρια κατοικία.

Δείτε εδώ το 2ο μέρος του αφιερώματος  με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα, με τις αιτίες της, τους στόχους των παρεμβάσεων κυβέρνησης - τρόικας και κουαρτέτου, προτάσεις για το πως πρέπει αυτή η πολιτική να αντιμετωπισθεί με αγώνες, το σχετικό προγραμματισμό δράσεων της Επιτροπής Αγώνα στην περιοχή, και πλήθος χρηστικών και ενημερωτικών σημειώσεων για να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους να βρουν την άκρη μέσα από τον κυκεώνα των πρόχειρων και αντιφατικών συχνά πληροφοριών, που συχνά συσκοτίζουν αντί να διαφωτίζουν.  
Τα βασικά συμπεράσματα της εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου είναι:

 • Το νομοθετικό πλαίσιο προσπάθησε κάθε φορά να αντιμετωπίσει το αποτέλεσμα και όχι την ουσία του προβλήματος. Στο μεταξύ το πρόβλημα μεγάλωνε
 • Η αρχή έγινε με το νόμο Κατσέλη, που άφηνε τις βασικές παραμέτρους της ρύθμισης του χρέους στο δικαστήριο, ενώ προστάτευε την κύρια κατοικία με μόνο κριτήριο την αντικειμενική αξία του ακινήτου.
 • Όλες οι αλλαγές (από τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ - ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) εξειδίκευσαν τα πλαίσια των αποφάσεων του δικαστηρίου προς το χειρότερο (συγκριτικά με αποφάσεις των δικαστηρίων), ορίζοντας πχ. ευνοϊκότερα για τις τράπεζες κατώτατα όρια δόσεων, κάνοντας τις διαδικασίες πιο σφιχτές και ελεγχόμενες από τις τράπεζες (βλέπε βεβαίωση "συνεργάσιμου" δανειολήπτη που οι ίδιες εκδίδουν), και θέτοντας κατά πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις ένταξης στο νόμο, κριτήρια αντικειμενικής αξίας αλλά και εισοδηματικά.
 • Οι μόνες "θετικές" αλλαγές είναι αυτές που αφορούν στη διεύρυνση του τύπου των χρεών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως πχ. η ένταξη και χρεών προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που γίνεται όμως αποκλειστικά με τους νέους επαχθέστερους όρους. Επίσης και οι ρυθμίσεις για υποθέσεις "χαμένες" έτσι κι αλλιώς για τις τράπεζες, οφειλετών σε ακραία φτώχεια και χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, από τους οποίους οι τράπεζες δε θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα ούτως ή άλλως.   
 • Η προστασία της κύριας κατοικίας αίρεται σταδιακά, με το νόμο Κατσέλη ουσιαστικά να καταργείται ως δυνατότητα μετά το τέλος του 2015, και τη διάδοχη ρύθμιση (μόνο μέχρι το 2018) να αφήνει μεγάλο τμήμα (πάνω από το μισό) απροστάτευτο. Ταυτόχρονα, οι προϋποθέσεις "συνεργασιμότητας" και πληρωμής δόσεων θα πετάξουν απ' έξω μεγάλο τμήμα όσων καταφέρουν να μπουν στις ρυθμίσεις.
 • Το κερασάκι στην τούρτα είναι η πώληση των κόκκινων δανείων σε εταιρίες - κοράκια, που θα εντείνει δραματικά το πρόβλημα.

Έτσι το θέμα μετατίθεται στον αγώνα να μην περάσουν οι πλειστηριασμοί που θα γίνουν, και στη δημιουργία ενός μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης που θα απαιτήσει την κατάργηση των αντιλαϊκών ρυθμίσεων.  
  


Ο αρχικός νόμος Κατσέλη


Ο αρχικός, πριν τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, νόμος 3869/2010 γνωστός ως νόμος Κατσέλη, προέβλεπε συνοπτικά τα εξής:

Προϋποθέσεις
 1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών.
 2. Οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι προς ιδιώτες (και τράπεζες), όχι όμως προς το δημόσια, την αυτοδιοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 3. Προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού (με το νόμο του 2013 η διαδικασία συμβιβασμού έγινε προαιρετική).
 4. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παραδώσουν στον οφειλέτη, μέσα σε 5 εργάσιμες από αίτησή του (έγιναν 10 με το νόμο του 2013), αναλυτική κατάσταση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
 5. Ο οφειλέτης καταθέτει στο δικαστήριο έγγραφα για την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
 6. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (πχ. πλειστηριασμούς), ο οφειλέτης όμως μπορεί να ζητήσει αναστολή από το δικαστήριο που εκδικάζει τα ασφαλιστικά μέτρα.
 7. Σε περίπτωση στεγαστικού δανείου, το δικαστήριο μπορεί, κρίνοντας τις δυνατότητες του οφειλέτη, να χορηγήσει αναστολή καταδιωκτικών μέτρων, με ή χωρίς το όρο καταβολής ολόκληρης ή μέρους της δόσης του δανείου.

Η δικαστική απόφαση για ρύθμιση των χρεών – η προστασία της 1ης κατοικίας


 1. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο στην απόφασή του, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τις βιοτικές του ανάγκες, τον υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή στον πιστωτή ορισμένου ποσού για 4 χρόνια, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 2. Εφ΄όσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία η εκποίηση της οποίας κριθεί απαραίτητη, ορίζεται εκκαθαριστής για τα περαιτέρω.
 3. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του από την εκποίηση, εφ’  όσον η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Δηλαδή προστασία μέχρι αξία 300.000 για άγαμο ή 450.000 για οικογένεια με 2 παιδιά (λεπτομέρειες εδώ). Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση των πιστωτών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της 1ης κατοικίας, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Η περίοδος εξόφλησης δεν μπορεί να είναι πάνω από 20 χρόνια.
 4. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που του επιβλήθηκαν, επιφέρει απαλλαγή του από κάθε υπόλοιπο οφειλής.
 5. Ο οφειλέτης οφείλει να γνωστοποιεί στο δικαστήριο κάθε βελτίωση εισοδημάτων ή περιουσίας του, η οποία και μπορεί να επιφέρει αναπροσαρμογή του ύψους των μηνιαίων καταβολών.
 6. Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 3 μήνες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, και μετά από αίτηση του πιστωτή, το δικαστήριο διατάσσει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, και οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στις αρχικές.

Έτσι λοιπόν, ο νόμος Κατσέλη στην αρχική του μορφή, άφηνε σχεδόν τα πάντα στο δικαστήριο, χωρίς περιουσιακά ή εισοδηματικά όρια ή όρια οφειλής για την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει προσωρινή αναστολή πλειστηριασμών μέχρι την τελική απόφαση, ορίζοντας ή όχι υποχρέωση καταβολής κάποιου ποσού δόσης, και τελικά, όταν βγει η απόφαση, μπορεί να διατάξει τυχόν πλειστηριασμό περιουσίας, καταβολή ορισμένης δόσης κλπ. Προστατεύει όμως ο νόμος την 1η κατοικία αξίας μέχρι 300.000 για άγαμο, ή 450.000 για τετραμελή οικογένεια, χωρίς να επιβάλλει εισοδηματικά κριτήρια.


Στην πράξη, ο νόμος υπονομεύτηκε από τις τράπεζες, αφού σχεδόν καμία υπόθεση δεν κατέληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, οπότε όλες κατέληξαν στα ειρηνοδικεία. Η τελευταία προθεσμία για αίτηση ρύθμισης μέσω του νόμου αυτού χωρίς τις νέες προϋποθέσεις είναι η 31/12/2016. Δείτε στη συνέχεια του μικρού αυτού αφιερώματος λεπτομέρειες για το πότε συμφέρει η προσφυγή στο νόμο, τα δικαιολογητικά και άλλες χρηστικές πληροφορίες.Οι αλλαγές της κυβέρνησης
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ


Τον Ιούνιο του 2013 ψηφίζεται από την κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) ο νόμος 4161/2013.


Ο νόμος προσθέτει νέου είδους «διευκολύνσεις» από τις τράπεζες, εισάγοντας όμως προϋποθέσεις, και αφορά σε χρέη μέχρι 30/6/2013. Δεν μπορεί να γίνει αίτηση εφ’ όσον έχει ήδη ή κατατεθεί εκ των υστέρων αίτηση για υπαγωγή στο ν. Κατσέλη. Οι προϋποθέσεις είναι:

 1. Η υποθήκευση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη για τις οφειλές του
 2. Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας μέχρι 180.000 Ευρώ και σε περιπτώσεις οικογενειών με 3 τουλάχιστον τέκνα τις 200.000
 3. Αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη μέχρι 250.000, ή 300.000 σε τρίτεκνες οικογένειες.
 4. Σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη μέχρι 10.000 ή τις 15.000 αντίστοιχα
 5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ
Δικαιούχοι είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα:
Έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρου εισοδήματος μέχρι
α) 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση,
β) 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.
Tα ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ: i) για τρίτεκνες οικογένειες, και ii) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, ή που βαρύνονται φορολογικά από τέτοια άτομα.
Οι «διευκολύνσεις» συνίστανται στα εξής:
 • Κατά τη διάρκεια περιόδου χάριτος μέχρι 2 χρόνια, ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, αφαιρουμένων ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρου εισοδήματος.
 • Η διαφορά από τη δόση που πληρωνόταν προηγουμένως κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης.
 • Ειδικά στις περιπτώσεις όπου οφειλέτες έχουν εισοδήματα:
 • κάτω των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση,
 • κάτω των 9.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατομική φορολογική δήλωση,
 • κάτω των 20.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από πρόσωπα τρίτεκνων οικογενειών ή ατόμων με αναπηρία 67%
 • κάτω των 13.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατομική φορολογική δήλωση από τα παραπάνω πρόσωπα
η μηνιαία δόση υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας + 0,75%.
 • Ειδικά για άνεργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι 6 μήνες εντός της περιόδου χάριτος.
Ταυτόχρονα ο ίδιος νόμος τροποποιεί και το νόμο Κατσέλη προς το χειρότερο ως προς τους όρους ρύθμισης οφειλών, δεν επηρεάζει όμως την προστασία της 1ης κατοικίας:

 1. Η διαδικασία του συμβιβασμού γίνεται προαιρετική (αφού είχε ήδη αποτύχει)
 2. Οι τράπεζες υποχρεούνται να παραδώσουν σε 10 μέρες (αντί 5) αναλυτική κατάσταση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
 3. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης.
 4. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του νόμου
 5. Το ποσό των δόσεων που θα καταλογισθούν δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των δόσεων πριν την αίτηση, με ελάχιστο ποσό 40 ευρώ μηνιαίως, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του νόμου για τις οποίες το ποσό ορίζεται από το δικαστήριο.
 6. Σε περίπτωση που οι δόσεις της προσωρινής απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει εντόκως το ποσό της, μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των δόσεων του νόμου.
Τελικά, παρά τις κυβερνητικές προβλέψεις, μόνο γύρω στα 1.000 άτομα πανελλαδικά μπήκαν σ’ αυτή τη ρύθμιση, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν.


Οι αλλαγές των κυβερνήσεων
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ


Αμέσως μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου, τον Αύγουστο του 2015 κυβέρνηση Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) ψηφίζει το νόμο 4336/2015. Ο νόμος τροποποιεί το νόμο Κατσέλη στα εξής κυρίως σημεία:


Α. Για τη ρύθμιση οφειλών
 • Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου προστίθενται και οφειλές προς την Εφορία, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, αρκεί να ρυθμίζονται ταυτόχρονα και οφειλές προς ιδιώτες - τράπεζες.
 • Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν οφειλές που υπήρχαν ένα έτος πριν την αίτηση υπαγωγής στο νόμο και εφ’ όσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από το προσφυγές που έχουν κατατεθεί πριν την αίτηση και δεν έχουν συζητηθεί.
 • Οι δόσεις πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης της οικογένειας του οφειλέτη, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 10% των δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης, με ελάχιστο 40 Ευρώ μηνιαίως.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης συνολικού ποσού 3 δόσεων, το δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής για τις δόσεις και την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου.
 • Εφαρμόζεται «ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών» για περιπτώσεις απόλυτης φτώχειας: Το ειρηνοδικείο μπορεί να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή, για διάστημα 18 μηνών, του οφειλέτη από τα χρέη, εφ’ όσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής (και δεν αμφισβητούνται από τους πιστωτές):
 • κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία,
 • τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του δεν υπερβαίνουν  τα 1.000 ευρώ,
 • ο οφειλέτης είχε μηδενικό εισόδημα καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης και
 • το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων, και όλες περιλαμβάνονται στην αίτηση 
 • δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές (υποθήκες κλπ.),
 • Όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.
 • Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις, αφού παρέλθει διάστημα 18 μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του
 • Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν κατόπιν αιτήσεως, ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και να αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του.
 • Το δικαστήριο μπορεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της

Β. Για την προστασία της 1ης κατοικίας
 • Οι όροι και προϋποθέσεις προστασίας της 1ης κατοικίας αλλάζουν, με υπουργική απόφαση. Τελικά οι νέοι όροι ψηφίστηκαν με το νόμο 4346 το Νοέμβρη του 2015
 • Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων, οφείλουν να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι 14/2/2016, διαφορετικά χάνουν τη ρύθμιση

Το  Νοέμβρη του 2015 με το νόμο 4346/2015 επίσης από την κυβέρνηση Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ), γίνονται νέες μεταβολές:

Μέχρι 31/12/2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του, εφόσον, πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από πλειστηριασμούς αλλάζουν δραματικά. Υπάρχουν 2 κατηγορίες οφειλών όπου η κύρια κατοικία έχει κάποια προστασία:

1η κατηγορία (οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες)

o Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης
o   Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις
- 120.000 ευρώ για τον άγαμο
- 180.000 για τον έγγαμο με
- Επί πλέον 20.000 ανά τέκνο μέχρι τα 3
o   Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
o   Ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών
o   Με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη του μέγιστου της δυνατότητας αποπληρωμής, τμήμα του υπολοίπου μπορεί να καλυφθεί από το κράτος (μετά από αίτηση του οφειλέτη) για διάστημα το πολύ μέχρι 3 χρόνια. Ωστόσο, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η συμβολή του κράτους διασφαλίζεται μόνο για το 2016 με 100 εκ. μόνο. Τα κριτήρια συμμετοχής του κράτους θα οριστικοποιηθούν μέχρι 31/12/2015. Το ποσό που απομένει, κεφαλαιοποιείται στο υπόλοιπο του χρέους.

2η κατηγορία (όχι και τόσο ... ευάλωτοι δανειολήπτες)

o Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%.
o   Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις
-  180.000 ευρώ για τον άγαμο
-  220.000 για τον έγγαμο με
-  Επί πλέον 20.000 ανά τέκνο μέχρι τα 3
o  Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
o   Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών να προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή ότι τα ποσά που θα καταβάλλει θα είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα κέρδιζε  τράπεζα βγάζοντας στο σφυρί το ακίνητο! 

o  Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης 2 δόσεων ετησίως.


Oι εκκρεμείς υποθέσεις και όσες θα υποβληθούν έως 31/12/2015 θα εξεταστούν με το υφιστάμενο πλαίσιο, και όχι με τις νέες ρυθμίσεις.
Ο νόμος μετά τις τροποποιήσεις του


Δείτε εδώ κωδικοποιημένο το νόμο Κατσέλη, όπως δηλαδή αυτός έχει διαμορφωθεί σήμερα, μετά από όλες τις τροποποιήσεις τουΟ νόμος για τα κόκκινα δάνεια


Ο νόμος 4354/2015 που ψηφίστηκε στις 15/12/2015, επιτρέπει την πώληση των επιχειρηματικών δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων στα πιο ακραία κερδοσκοπικά distress funds (τους «γύπες»), αφήνοντας την πώληση για τα επιχειρηματικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά για νέο νόμο στα μέσα Φεβρουαρίου. Ο νόμος προβλέπει:

 • Επιχειρηματικά δάνεια μπορούν να εκχωρηθούν σε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ), η οποία θα αναλάβει για λογαριασμό της τράπεζας όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εξυπηρέτησή του, μεταξύ των οποίων και πλειστηριασμός, ή να πωληθούν, μεμονωμένα ή ομαδικά, σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ), με έδρα τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο, αν έχουν καθυστέρηση πληρωμής πάνω από 90 μέρες.
 • Ο νόμος καλύπτει δάνεια επιχειρήσεων με 50 και πάνω υπαλλήλους και ετήσιο τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα θα ρυθμισθούν με νόμο το Φεβρουάριο (ή θα ενταχθούν και αυτά στον ίδιο νόμο).
 • Όλα τα δάνεια ενός οφειλέτη πρέπει να πωληθούν μαζί. Έτσι, μαζί με κόκκινα δάνεια ενός οφειλέτη θα συμπαρασυρθούν και εξυπηρετούμενα.
 • Πρέπει να έχει προηγηθεί από τις τράπεζες πρόταση για ρύθμιση του δανείου με εξώδικο 12 μήνες πριν την πώληση. Η προϋπόθεση αυτή όμως δεν ισχύει για «μη συνεργάσιμους» δανειολήπτες ή για περιπτώσεις επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων.
 • Στις εταιρείες διαχείρισης (αυτές που διαχειρίζονται αλλά δεν δεν αγοράζουν τα δάνεια)  δίνονται πλήρη δικαιώματα να κινούν νομικές διαδικασίες [πχ. πτωχευτικές, διαδικασίες «εξυγίανσης» (απολύσεις προσωπικού πχ), διαδικασίες διευθέτησης οφειλών], να προβαίνουν σε άρση του τραπεζικού απορρήτου, να προσλαμβάνουν «εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών» για ληξιπρόθεσμες οφειλές κλπ.
Η Deloitte διεξήγαγε πρόσφατα έρευνα σχετικά με τις τιμές που προσφέρουν οι εταιρίες - γύπες. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά:

Στη Ρουμανία πουλήθηκαν στο 6% έως 10% της ονομαστικής αξίας τους, στην Ουγγαρία τα «κόκκινα» καταναλωτικά που πουλήθηκαν στο 12% - 15% της αξίας τους, στην Τσεχία και τη Σλοβακία πουλήθηκαν έναντι 19% - 21%, ενώ στην Πολωνία, τα καταναλωτικά δάνεια πουλήθηκαν μεταξύ 11% και 14% της ονομαστικής και τα επιχειρηματικά δάνεια έναντι 6% με 10% της ονομαστικής αξίας τους. Για τα στεγαστικά η Deloitte δίνει τιμές μόνον για την ουγγρική αγορά, κατά μέσο όρο στο 53,5% της αξίας τους.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, στην Ελλάδα φέρονται να ενδιαφέρονται να διαχειριστούν δάνεια στον τομέα του τουρισμού και της ναυτιλίας, εκεί δηλαδή που υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Από όλα τα άλλα απλώς θα κερδοσκοπήσουν καταστρέφοντας επιχειρήσεις (και στέλνοντας στην ανεργία ένα νέο τεράστιο κύμα) και τους κόπους δεκαετιών των ανθρώπων.

Έτσι, μετά το τεράστιο σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, μέσω της οποίας οι τράπεζες ξεπουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές (με έκπτωση 97% πάνω στην αξία τους) στα κερδοσκοπικά funds, βάζοντας στο χέρι τεράστιο μέρος της οικονομίας της χώρας (μέσω των δανείων που οι τράπεζες έχουν χορηγήσει στην οικονομία), η πώληση των κόκκινων δανείων ολοκληρώνει το ξεπούλημα και απ’ ευθείας των πιο κρίσιμων τομέων. Προσθέστε και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, για να έχετε συνολική εικόνα της προσφοράς των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο πιο ακραίο και επιθετικό κομμάτι του σημερινού καπιταλισμού της καταστροφής, και στην καταστροφή όλων των σημερινών και μελλοντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε (εφ΄ όσον είναι δυνατόν) Greeklish. Τα σχόλια εμφανίζονται όλα, εκτός αν είναι υβριστικά, διαφημιστικά ή άσχετα