Το Μνημόνιο

Συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε παρακάτω τα επίσημα κείμενα του μνημονίου 1,2 & 3 και των επικαιροποιήσεών τους, το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών (που αποκλήθηκε και μνημόνιο 4), των 2 Δανειακών Συμβάσεων, του "Συμφώνου για το Ευρώ", του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, των εφαρμοστικών νόμων και των κυβερνητικών νόμων (και νομοσχεδίων πριν από την ψήφισή τους) που υλοποιούν τις επιταγές του ΔΝΤ και της ΕΕ. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται με κάθε νέα επικαιροποιημένη παραλλαγή του μνημονίου και με τα συνεπαγόμενα νομοσχέδια και νόμους.

Η ενημέρωση της σελίδας θα σταματήσει την ημερομηνία που θα υπογραφεί η πράξη απαλλαγής της χώρας από το μνημόνιο. Οι συντάκτες αυτού του ιστολογίου αγωνίζονται, μαζί με όλο τον Ελληνικό λαό, ώστε αυτή η μέρα να έρθει σύντομα, εγκαίρως και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους εργαζόμενους. 
  

Το Μνημόνιο 1

Το Μνημόνιο (3/5/2010)

Ο Σχετικός Νόμος (6/5/2010)
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Πρώτη Αξιολόγηση (Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 2) (6/8/2010)

Δεύτερη Αξιολόγηση (Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 3) (22/11/2010)

Τρίτη Αξιολόγηση (Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 4) (25/2/2011)
3ο επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
3η έκθεση προόδου Υπ. Οικονομικών (στα Αγγλικά)
3η Έκθεση Επιτροπής (Αγγλικά)
Κοινή Συνέντευξη Τύπου ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ
Ποσοτικά κριτήρια απόδοσης
Διαρθρωτικά Ορόσημα

Τέταρτη Αξιολόγηση (Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 5) (Ιούλιος 2011)
4ο Επικαιροποιημένο πρόγραμμα
4ο Επικαιροποιημένο πρόγραμμα (Αγγλικά)
4η Έκθεση Προόδου Επιτροπής
4η έκθεση προόδου Υπ.Οικονομικών

Πέμπτη Αξιολόγηση (Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 6) (13/12/2011)
5η Έκθεση ΔΝΤ (Αγγλικά)
5η Έκθεση προόδου Επιτροπής (Αγγλικά)Η 1η Δανειακή Σύμβαση (8/5/2010)
Η Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και των κρατών μελών της Ευρωζώνης (1η δανειακή σύμβαση)


Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 (30/6/2011)
Ολόκληρο το Κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης
Το Σχέδιο Νόμου και ο Ν 3985/2011 (ΦΕΚ Α 151/2011)


Ο 1ος Εφαρμοστικός Νόμος (1/7/2011)
«Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015»
Ολόκληρο το Κείμενο του νομοσχεδίου, και ο Ν 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/2011)


 


Το Σύμφωνο για το Ευρώ (11/3/2011)
Συμπεράσματα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ της 11ης Μαρτίου 2011


Το Μνημόνιο 2, η Δανειακή Σύμβαση και το PSI
(N. 4046 - 14/2/2012)

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

Παράρτημα Ι: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων (στα Αγγλικά & Ελληνικα από σ.49)
Κείμενο

Παράρτημα ΙΙ:  Σύμβαση συγχρηματοδότησης (στα Αγγλικά)
Παράρτημα ΙΙΙ: Σύμβαση συγχρηματοδότησης (στα Ελληνικά, από σ. 45)

Κείμενο

Παράρτημα ΙΙΙ: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση Διευκόλυνσης της πιστωτικής ενίσχυσης ΕΚΤ (στα Αγγλικά και Ελληνικα από σ. 45)
Κείμενο

Διάφορα υποδείγματα αιτήσεων χρηματοδότησης κλπ (από σ.1),
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης από το EFSF - Διευκόλυνση τόκων ομολόγων (από σ.15 στα Αγγλικά, από σ.61 στα Ελληνικά)

Κείμενο

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης από το EFSF - Διευκόλυνση τόκων ομολόγων (στα Ελληνικά, συνέχεια από το προηγούμενο)
Στη σ. 5 το εφαρμοστέο δίκαιο
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής¨
Στα Αγγλικά από σ. 22, στα Ελληνικά από σ.54)

Κείμενο

Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής - συνέχεια από το προηγούμενο (στα Ελληνικά)
Μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής  Από σ.16 στα Αγγλικά, από σ.68 στα Ελληνικά

Κείμενο

Μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής Συνέχεια του προηγούμενου στα Ελληνικά (από σ.1)
Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης στα Αγγλικά (από σ.35)
Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης στα Ελληνικά (από σ.49)

Κείμενο

Επιστολές πρόθεσης
Κείμενο

Ο σχετικός Νόμος όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ν. 4046 - ΦΕΚ Α' 28 14/2/2012 (Προσοχή: 83 Mb, 576 σελίδες)


Το Μεσοπρόθεσμο 


Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016

Νομοσχέδιο:
Μέρος 1 (Αιτιολογική έκθεση),
Μέρος 2 (Τροποποιούμενες - καταργόύμενες διατάξεις),
Μέρος 3 (Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου),
Μέρος 4 (Διατάξεις νομοσχεδίου),
Μέρος 5 (Έκθεση γενικού Λογιστηρίου του κράτους),
Μέρος 6 (Ειδική Έκθεση - αρθρο 75 παρ. 3),
Μέρος 7 (Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης)
Τροπολογίες
Υπουργείο: Οικονομικών
Περιγραφή: Φορολογικές διατάξεις για τα τυχερά παίγνια
Κείμενο τροπολογίας
Νόμος 4093/2012 12/11/2012 (ΦΕΚ 222/2012)

Η έκθεση της τρόικα (10/11/2012) - Αγγλικά

Έκθεση ΔΝΤ (3/5/2013) - Αγγλικά
Greece – 2013 Article IV Consultation Concluding Statement of the IMF Mission

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Μάιος 2013
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
Τεχνικό Μνημόνιο Συννενόησης (16/7/2013)

Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25/4/2014)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Το δεύτερο
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα
Τέταρτη Αξιολόγηση - Απρίλιος του 2014 (στα Αγγλικά)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΚυβέρνηση Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ)

Φορολογικός Νόμος (13/7/2010)
"Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις"

Κόψιμο Δώρων στο Δημόσιο
Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου
Ν 3847/2010, ΦΕΚ Α 67/ 11.05.2010


Αντιασφαλιστικός Νόμος (15/7/2010)
"Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις"

Συνταξιοδοτικό Δημοσίου (21/7/2010)
"Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις"

Για τα Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (30/9/2010)
"Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές"
N 3887/2010 , ΦΕΚ 174/1/2010 

Για τη φοροδιαφυγή
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
Ν. 3888/2010 ΦΕΚ Α 175-30/9/2010


Αναδιάρθρωση ΟΣΕ (4/11/2010)
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα"
N 3891/2010 , ΦΕΚ 188/1/2010

Αντεργατικός Νόμος και φορολογικά μέτρα (17/12/2010)
"Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας"

Κρατικός προϋπολογισμός 2011  (εγκρίθηκε στις 23/12/2010)
Κείμενα 
Ν 3906 (Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμού) ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010 


Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων (2/3/2011)
«Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας. Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων»
Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται (22/5/2011) 

Νόμος για τις συγκοινωνίες (3/3/2011)
"Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις"

«Καλλικράτης» στα σχολεία (13/3/2011)
«Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  το σχολικό έτος 2011-2012»
Οι συνενώσεις

Νέος φορολογικός νόμος (31/3/2011)
«Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Αναδιάρθρωση των Φορολογικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (18/5/2011)
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις


Έκτακτες Εισφορές κλπ. του Μεσοπρόθεσμου (1/7/2011)
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» 
Ν 3986/2011 ΦΕΚ Α' 152

Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (14/7/2011)
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Περιεχόμενα νομοσχεδίου  Σχέδιο Νόμου
Τροπολογία 14Β (κατάργηση οργανισμών του Δημοσίου)
Ν 4002/2011 ΦΕΚ Α' 180 

Νομοσχέδιο για την Παιδεία (22/7/2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπυδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
Νομοσχέδιο, Αιτιολογική Έκθεση, Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από το επιστημονικό συμβούλιο της βουλής 
Ν 4009/2011 ΦΕΚ A' 195 6/9/2001

Κόψιμο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
«Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Ενδεικτική λίστα»

ΦΠΑ Εστίασης (26/8/2011)
Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά
ΠΟΛ 1182

Εργασιακή Εφεδρεία, οι 151 φορείς (12/9/2011)
Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία
Εγκύκλιος

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Παπακωνσταντίνου (21/9/2011)
Περιβαλλοντική δανειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209 / 21.09.2011)

Νόμος για το χαράτσι της ΔΕΗ - άρθρο 53 (3/10/2011)
«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - κύρωση της σύμβασης - πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις»
Ν. 4021/2011 ΦΕΚ Α' 218 


Πολυνομοσχέδιο: Ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, αφορολόγητο 5000 κλπ (25/10/2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μιθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015»
Νομοσχέδιο, Αιτιολογική Έκθεση, Ν 4024/2011


Κυβέρνηση Παπαδήμου (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ)

Προϋπολογισμός 2012
Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2012
Κρατικός Προϋπολογισμός 2012

Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (τελική) - (23/11/2011)
«Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων»
Η Λίστα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - τροπολογία για το χαράτσι της ΔΕΗ (16/12/2011)
«Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011»
ΦΕΚ A' 262


Πολυνομοσχέδιο Παπαδήμου: ΟΤΑ, ρυθμίσεις οφειλών, απελευθέρωση μεταφορών - δικηγόρων, Ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, δώρα συνταξιούχων κλπ (2/2/2012)
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»
Νομοσχέδιο Ν. 4048 ΦΕΚ Α' 14


Ο εφαρμοστικός νόμος των υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το κόψιμο των συντάξεων (20/2/2012)
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012
ΝομοσχέδιοΝ. 4051ΦΕΚ Α' 40


Εφαρμοστικός Νόμος των υπουργείων υγείας, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης (1/3/2012)
Νόμος αρμοδιότητας υπουργείων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
Ν. 4052 ΦΕΚ Α' 41

Εγκύκλιος για το Χαράτσι της ΔΕΗ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - (2/3/2012)

«Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).»
ΠΟΛ 1056

Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης (22/3/2012)
Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις
Νομοσχέδιο

Κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)

Προϋπολογισμός 2013 (30/10/2012)
Κρατικός προϋπολογισμός 2013
Εισηγητική Έκθεση
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δημόσιες Επενδύσεις
Κεντρικές Υπηρεσίες
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Προσαρτημένοι προϋπολογισμοί
Φορολογικές Δαπάνες 2013

Νόμος για το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας - (8/11/2012) 
Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄ 175)» και άλλες διατάξεις.
Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220)


Φορολογικός Νόμος 4110/2013 (κατάθεση 13/12/2012)
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις
Αιτιολογική έκθεση
Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων
Διατάξεις νομοσχεδίου
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του κράτους
Έκθεση Αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Αιτιολογική έκθεση και παλαιές διατάξεις που τροποποιούνται
Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/2013)

Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών (ψήφιση 28/4/2013) - αποκαλούμενο και "Μνημόνιο 4"
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013
Νομοσχέδιο
Αιτιολογική έκθεση                    σ.   1- 33
Διατάξεις νομοσχεδίου                 σ.  88-130
Έκθεση Γεν. Λογιστηρίου του κράτους   σ. 130-144
Ειδική έκθεση                         σ. 144-145


Τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις
Τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις (συνέχεια)
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (συνέχεια)
Πρακτικά συνεδρίασης της βουλής


Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ A' 107/2013)

Πολιτική Επιστράτευση των εκπαιδευτικών
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΦΕΚ Α' 1140/2013

Εγκύκλιος για το χαράτσι της ΔΕΗ - δικαιολογητικά κλπ. (13/5/2013)
Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος
ΠΟΛ. 1101/13.05.2013

Κατάργηση της ΕΡΤ
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - ΑΕ)
Πρόσληψη ειδικού διαχειριστή, με σύμβαση έμμισθης εντολής, για τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (B’ 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. Αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (B’ 1423) σε εκτέλεση της από 17.6.2013 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
  

Κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ)Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος - απολύσεις κλπ (κατάθεση στη βουλή 9/7/2013)

Φορολογικές διαδικασίες (κατασχέσεις κλπ) - 23/7/2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
Αιτιολογική έκθεση
Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις
Νομοσχέδιο
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του κράτους
Ειδική Έκθεση
Έκθεση Αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 / 2013)


Πολυνομοσχέδιο (Μίνι μνημόνιο) - ψήφιση 31/3/2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
Μέρος 1 εισηγητική έκθεση
Μέρος 2 Πίνακας τροποποιύμενων διατάξεων
Μέρος 3 Νομοσχέδιο
Μέρος 4 έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Μέρος 5 Ειδική έκθεση
Μέρος 6 Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
Το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε
Πρακτικά συνεδρίασης της βουλής


Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α' 85 / 11.04.2014)


Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018 (Κατάθεση νομοσχεδίου 30/4/2014)
Αιτιολογική Έκθεση 
Νομοσχέδιο
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων

2 σχόλια :

  1. ΠΟΛΗ ΧΡΗΣΙΜΑ. ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»
    τελικό κείμενο, σε pdf, από το site του Υπ.Οικ.

    http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d2/2e/53/d22e5337866f8296d25538efc544e21774102e6c/application/pdf/2_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F%5B1%5D.pdf

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε (εφ΄ όσον είναι δυνατόν) Greeklish. Τα σχόλια εμφανίζονται όλα, εκτός αν είναι υβριστικά, διαφημιστικά ή άσχετα