11 Μαρτίου 2015

Συζήτηση για την Παιδεία στο δήμο, η εισήγηση της Ένωσης Γονέων

Πραγματοποιήθηκε στις 25/2 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς με θέμα την παιδεία. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε εμπεριστατωμένη και σωστά στοχευμένη εισήγηση της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς, την οποία και δημοσιεύουμε ολόκληρη παρακάτω.

H αρχική πρόσκληση του Δήμου δε μιλούσε για λήψη απόφασης, αλλά για "Συζήτηση και προτάσεις για Θέματα Παιδείας του Δήμου Κηφισιάς".  Χρειάστηκε η πίεση από τη μεριά των συλλόγων γονέων (αλλά και δημοτικών συμβούλων), για να προχωρήσει ο δήμος στη λήψη απόφασης. 

Η Ένωση γονέων κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση απόφασης (δείτε την ολόκληρη εδώ), η οποία όμως μειοψήφισε. Υπέρ της ψήφισαν οι Σύμβουλοι της Συνεργασίας του Π. Κανακάκη (Κανακάκης, Σκορδίλης, Τσαγκάρης), της Λαϊκής Συσπείρωσης (Σφαντός) και κάποιοι σύμβουλοι του συνδυασμού του Ν. Χιωτάκη (Μπιτσάνης, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος)Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, Καλός, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Παπασπύρου, Κόκκαλης, Κούτση, Κασιμάτη, Μωράκης. Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καραλή και Παντελεάκης.

Πλειοψήφισε τελικά ένα τροποποιημένο σχέδιο του ίδιου κειμένου, που διαμορφώθηκε μετά την τοποθέτηση του δημάρχου και τις προτάσεις της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία», που τελικά ψηφίστηκε με 19 υπέρ, 3 παρών και 1 κατά (του Ν. Σφαντού). Δείτε την τελική απόφαση του Δήμου εδώ.

Ας σημειωθεί ότι ακριβώς την επομένη από τη συνεδρίαση του ΔΣ, έπεσαν σοβάδες μαζί με κομμάτια από τούβλα από το ταβάνι τάξης στο Α' Δημοτικό Ν. Ερυθραίας και από θαύμα δεν είχαμε πολύ σοβαρό τραυματισμό διότι τα παιδιά ήταν εκδρομή. Το πρόβλημα οδήγησε σε τριήμερη αρχικά και πολυήμερη μετά διακοπή των μαθημάτων, λόγω άμεσων επισκευών. Το σχολείο σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος στο ΔΣ της 12/3 θα λειτουργήσει κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή 13/3. Δείτε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς εδώ.

 


Η εισήγηση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Κηφισιάς
 

Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Δήμου. Σε αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε αλλαγές στη μέχρι τώρα πολιτική του Δήμου σε τρία επίπεδα:

  1. Οργανωτικές αλλαγές με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των υφιστάμενων πόρων.
  2. Αλλαγές που οδηγούν στην αύξηση των δημοτικών πόρων που διατίθενται στην παιδεία.
  3. Αλλαγή της σχέσης του Δήμου με την Κεντρική Διοίκηση, ανάπτυξη διεκδικήσεων απέναντι στο κράτος για την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, αντίσταση στην διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών στη μόρφωση, την υγεία τον πολιτισμό.


Αναλυτικότερα οι προτάσεις μας ανά τομέα είναι οι εξής :

1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στο Δήμο μας δεν υφίσταται σύστημα, μηχανισμός, προγραμματισμός, οργάνωση των υπηρεσιών που να έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, διάγνωση, αξιολόγηση, ιεράρχηση και τον προγραμματισμό της επίλυσης των προβλημάτων των σχολικών υποδομών με δόκιμο τεχνικά τρόπο, εξασφαλίζοντας την διάθεση των απαιτούμενων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Εάν συνεχιστεί η μη συστηματική και οργανωμένη αλλά «πυροσβεστική» συντήρηση των σχολικών υποδομών, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων θα επιδεινωθεί σημαντικά και το κόστος της αποκατάστασης θα είναι πολλαπλάσιο.
Κατά τη γνώμη μας το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία για κάθε σχολείο ενός Αρχείου Καταγραφής - Τεκμηρίωσης – Παρακολούθησης όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τα προβλήματα, τις επεμβάσεις, τις γνωματεύσεις κλπ. Δηλαδή να υπάρχει φάκελος κάθε σχολείου που θα είναι σημείο αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων (τεχνική υπηρεσία, σχολικές επιτροπές, διευθυντές σχολείων, σύλλογοι γονέων κλπ). Επίσης οι αγορές και οι συντηρήσεις του εξοπλισμού (φωτοτυπικά, Η/Υ, καυστήρες) να οργανώνονται καλύτερα μέσα από κεντρικές προμήθειες εάν αυτό συμφέρει.    
Πολύ σημαντικό είναι να βρεθεί τρόπος συντονισμού και συνεννόησης ανάμεσα στους τεχνικούς του Δήμου που εκτελούν διάφορες εργασίες και των διαδικασιών προμήθειας των αναγκαίων υλικών.
Κατά τη γνώμη μας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τα σχολεία απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών σε ό,τι αφορά στις τεχνικές εργασίες, θα πρέπει να οριστεί υπεύθυνος, κατάλληλα κατηρτισμένος, μηχανικός του Δήμου με αποκλειστική απασχόληση την επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών στα σχολεία υποστηριζόμενος από κατάλληλη ομάδα εργασίας.  Θεωρούμε επίσης απαραίτητη την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των προβλημάτων ασφάλειας στα σχολεία, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων, τον έλεγχο των σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων και την επικύρωση της άρσης της επικινδυνότητας.
Η καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων αυτών που έκανε η Ένωση Γονέων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και ορισμένους διευθυντές σχολικών μονάδων μπορεί να βοηθήσει στις παραπάνω κατευθύνσεις.
Θεωρούμε ότι την πρώτη χρονιά θα πρέπει τουλάχιστον :
  • να αρθούν οι επικινδυνότητες από τις κτιριακές υποδομές και τις σχολικές αυλές όπως καθαίρεση επικίνδυνων κατασκευών, μικροεπεμβάσεις, έλεγχος σεισμικής επάρκειας (άρση επικινδυνότητας αύλειων χώρων, αλεξικέραυνα, κατασκευή αιθουσών, επικίνδυνα παράθυρα και κουφώματα, επισκευή στεγών, πτώση σοβάδων, αντικατάσταση επικίνδυνων εξωτερικών θυρών, προβλήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση ολισθηρών και κατεστραμμένων σκαλοπατιών, ακατάλληλοι χώροι τραπεζαρίας, ρηγμάτωση και αποκόλληση σκυροδέματος σε κολώνα στην είσοδο σχολείου, σαπισμένα ξύλινα παιχνίδια, κ.α.)
  • να εξασφαλιστούν παντού επαρκείς χώροι υγιεινής σε καλή κατάσταση (αποκατάσταση τουαλετών, μυρωδιές αποχέτευσης, παράθυρα που δεν ανοιγοκλείνουν, λιμνάζοντα νερά και  καταστροφή κουζίνας,  σπασμένα κεραμίδια, φωλιές και κουτσουλιές περιστεριών, κ.α.).
  • να ωριμάσουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την δημοπράτηση μεγαλύτερων έργων (κατασκευή αιθουσών, ηχοπετάσματα σε σχολεία κείμενα στην Εθνική Οδό, περιμετρικός φωτισμός, συναγερμός, αντικατάσταση καυστήρων, επιδιόρθωση στεγών, κ.α.


2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Αρκετά σχολεία καθαρίζονται πλημμελώς λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού καθαριστριών – καθαριστών. Δεν είναι δυνατόν σχολεία με 280-300 παιδιά να έχουν μόνο μια καθαρίστρια ή έναν καθαριστή μερικής απασχόλησης. Σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι σε κάποια σχολεία η έναρξη βάρδιας των καθαριστών είναι μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου με αποτέλεσμα οι τουαλέτες ιδιαίτερα στα δημοτικά να είναι συνεχώς λερωμένες. Αιτούμαστε να υπάρχει σε όλα τα σχολεία, επαρκές προσωπικό καθαριότητας, με πλήρη απασχόληση και έναρξη ωραρίου τουλάχιστον μετά από  το πρώτο διάλειμμα. Η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί άμεσα εάν υπήρχε μια ενίσχυση των εργασιών καθαριότητας π.χ. από συνεργεία του Δήμου.
Επίσης η έλλειψη τραπεζοκόμων στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία έχει οδηγήσει σε φαινόμενα  διαχωρισμού των παιδιών. Αυτά που οι γονείς τους πληρώνουν τραπεζοκόμο και τρώνε κανονικό φαγητό και αυτά που οι γονείς τους δεν πληρώνουν, που τρώνε κρύα σνακς. Δημιουργούνται συχνά  τριβές, αποδέκτες των οποίων είναι τα παιδιά. Σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολικών φυλάκων για την ασφάλεια των παιδιών και των σχολικών κτιρίων (υπάρχουν παραδείγματα πολλά για φθορές των σχολείων από εξωσχολικούς ή ενόχληση των παιδιών σε σχολεία πιο απομακρυσμένα) και των σχολικών τροχονόμων (για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών). Είμαστε σίγουροι ότι το κόστος αποκατάστασης αυτών των ζημιών, είναι σαφώς πολλαπλάσιο του κόστους μισθοδοσίας των σχολικών φυλάκων. Είναι βεβαίως θετικό το ότι δικαιώθηκε ο αγώνας για αρκετούς από τους σχολικούς φύλακες του Δήμου μας , ωστόσο οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αιτούμαστε να καλυφτούν όλα τα σχολεία με σχολικούς φύλακες σε 2 βάρδιες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση των σχολείων για απογευματινές δραστηριότητες που θα οργανώνουν οι σύλλογοι γονέων και ο Δήμος. Αιτούμαστε να προσληφθούν τραπεζοκόμοι σε δημοτικά – νηπιαγωγεία Οι σχολικοί τροχονόμοι να είναι ασφαλισμένοι.
Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε οι προσλήψεις που γίνονται μέσω ΕΣΠΑ  - οι οποίες δυστυχώς είναι προσωρινές- να ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Ο Δήμος να παρέμβει στις αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων, ώστε οι επόμενες προκηρύξεις που θα βγουν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες σε συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες .

3. ΜΕΡΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δυστυχώς η υποχρηματοδότηση της Παιδείας από το κράτος έχει οδηγήσει τις διευθύνσεις των σχολείων να πιέζουν τους γονείς και τους συλλόγους για την κάλυψη του κόστους τρεχόντων αναγκών των σχολείων (π.χ. αναλώσιμα). Πιστεύουμε ότι ο δήμος πρέπει να συμβάλλει στην αντιστροφή αυτής της κατάστασης η οποία τείνει να γίνει καθεστώς, οδηγώντας στον διαχωρισμό των παιδιών, και των σχολείων σε αυτά που οι γονείς μπορούν να πληρώσουν και σε αυτά που δεν μπορούν. Για παράδειγμα στο Λύκειο ζητείται από τους γονείς να αγοράσουν τα ξενόγλωσσα βιβλία και στο δημοτικό το βιβλίο της 2ης γλώσσας. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά δίνονται στους γονείς λίστες για την αγορά ακριβών υλικών.    
Αιτούμαστε ο Δήμος αφενός να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτών των αναγκών με δικά του έξοδα, αφετέρου να απαιτήσει από το Υπ. Παιδείας να  καλύπτει τις υποχρεώσεις του. Δεν επιτρέπεται να αγοράζονται βιβλία και υλικά στο δημόσιο σχολείο.


4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στις συνθήκες της πτώχευσης πολλών οικογενειών της πόλης μας, πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας δωρεάν άθλησης και δραστηριοτήτων δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Η εμπειρία που έχουμε σαν Σύλλογοι γονέων είναι ότι ακόμα και ποσά της τάξης μιας εισφοράς των 10 €/μήνα δεν μπορούν να καλυφθούν από όλο και περισσότερες οικογένειες. Παράλληλα τα γήπεδα αρκετών σχολείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ελεύθερη δωρεάν άθληση δεσμεύονται από Αθλητικούς Συλλόγους, οι οποίοι κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας για την παραχώρηση σχολικών χώρων (*), αποκλείουν παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αιτούμαστε επίσης αναλυτική ενημέρωση από το Δήμο για τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης δημοτικών  χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας σε ιδιώτες (π.χ. γήπεδο τένις Ν. Ερυθραίας, εκμετάλλευση χώρων στο Πάρκο Α. Παπανδρέου).
Πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση της απογευματινής φύλαξης των σχολείων, θα διευκόλυνε σημαντικά τη δωρεάν άθληση και θα δημιουργούσε προϋποθέσεις ώστε οι Σύλλογοι γονέων να αναπτύσσουν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι η εξασφάλιση δυνατότητας δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάγκη αυτή αυξάνεται διαρκώς δεδομένου ότι όλο και λιγότερες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Μέχρι να γίνει αυτό κατορθωτό θα πρέπει στο καλοκαιρινό πρόγραμμα να γίνονται δεκτά δωρεάν τα παιδιά των ανέργων, πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.  
*Σημείωση :
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ4/804/16-12-1997 : «Είναι η δυνατή η παραχώρηση σχολικών χώρων αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού και επιστημονικού περιεχομένου στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ανεξαιρέτως»
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ1/210/20-2-1998 :  «Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα που απευθύνονται σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα».

5. ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυξάνονται στην πόλη μας οι οικογένειες με άνεργους γονείς που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την τροφή και την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη των παιδιών. Υπάρχουν παιδιά που υποσιτίζονται ή δεν σιτίζονται υγιεινά. Η Ένωση Γονέων Κηφισιάς σε συνεργασία με το ΚΕΚΟΙΠΟ και επαγγελματίες εστίασης του Δήμου έχουν ξεκινήσει ήδη το πρόγραμμα Σίτισης Άπορων Μαθητών από πέρυσι.  Όμως αυτό δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες των παιδιών και μέσα στο χώρο του σχολείου.  Υπάρχουν παιδιά ανασφάλιστα.
Αιτούμαστε δωρεάν δεκατιανό για όλους τους μαθητές δημοσίων σχολείων.
Δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης σε γιατρό για την εξέταση που απαιτείται για το πιστοποιητικό υγείας που είναι απαραίτητο για τη σχολική φοίτηση.  
Η προσφυγή στα φροντιστήρια είναι μια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος που παλεύουμε να εκλείψει. Ωστόσο μέχρι τότε, η ανάπτυξη θεσμών ενισχυτικής διδασκαλίας από εθελοντές, με πρωτοβουλία είτε της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Ένωσης Γονέων όπως το «κοινωνικό φροντιστήριο», είτε της ΔΕΠ και Συλλόγων διδασκόντων, είτε κοινωνικών φορέων όπως ο Σύλλογος εργατικών πολυκατοικιών της Κηφισιάς είναι σημαντική.
Όσον αφορά στα θέματα της αξιοποίησης προσφορών πολιτών, χορηγιών επιχειρήσεων κλπ πιστεύουμε ότι στην όλη διαδικασία θα πρέπει να τηρείται μια βασική αρχή :
Ο προσφέρων να μην είναι γνωστός στον αποδέκτη της προσφοράς και ο αποδέκτης της προσφοράς να μην είναι γνωστός στον προσφέροντα.
Η αρχή αυτή διασφαλίζει ότι δεν θα αξιοποιηθεί ο πόνος των συνανθρώπων μας για την αποκόμιση διαφημιστικής ή κομματικής – παραταξιακής υπεραξίας, δεν θα γίνει εφαλτήριο για νέου τύπου πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις.
Οι φορείς και τα άτομα που αιτούνται υπηρεσίες, οι φορείς και τα άτομα που διατίθενται να προσφέρουν να απευθύνονται στην κοινωνική υπηρεσία και τα εξειδικευμένα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας χωρίς  την ανάμιξη αιρετών ή άλλων φορέων να κάνουν τις αντιστοιχίσεις προσφοράς – ζήτησης. Στη δημοσιότητα να δίνονται στατιστικά στοιχεία, όχι όμως ονόματα χορηγών.
Επίσης αιτούμαστε να συνταχθεί ένας «Χάρτης Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών στο Δήμο Κηφισιάς» έτσι ώστε να ξέρουν οι γονείς το είδος των υπηρεσιών που μπορούν να λάβουν χωρίς κόστος και με ποιες προϋποθέσεις.

6. ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ


Η πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων των σχολικών υποδομών σε συνδυασμό με την αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά διδάσκοντα, αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων ιδιαίτερα στην Α’βάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ειδικοί στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των τραυματισμών, ενώ θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να παραχωρήσουν κανενός είδους φαρμακευτική αγωγή, ούτε καν πρώτης βοήθειας.
Προτείνουμε ο Δήμος να φροντίσει για τη δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσης παροχής ιατρικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Θα μπορούσε π.χ. να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από γιατρούς της περιοχής που θα προσέφεραν εκ περιτροπής τις υπηρεσίες τους.
 Ένα ακόμα θέμα είναι η μέριμνα ώστε να γίνουν εμβόλια σε όλα τα ανασφάλιστα παιδιά και να δημιουργηθεί Τράπεζα Αίματος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου Κηφισιάς.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠ


 Η ΔΕΠ δεδομένου ότι είναι το επιτελικό όργανο του Δήμου για τα θέματα Παιδείας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συγκεντρώνει σε ετήσια βάση από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στοιχεία για:
·         τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην αρχή της χρονιάς
·         στοιχεία για τη σχολική διαρροή
·         στοιχεία για τη σχολική αποτυχία
   
8. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ


Κατά τη γνώμη μας πρέπει τον πρώτο χρόνο να γίνει μια κοστολόγηση των πραγματικών ετήσιων λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Π.χ. αναλώσιμα, πάγιες συντηρήσεις κλπ και να δούμε πόσο απέχουν οι πραγματικές ανάγκες από το ποσό που δίνεται από τους ΚΑΠ.
Πιστεύουμε ότι ο δήμος μπορεί να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται στην Παιδεία π.χ. μέσα από μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου, που δεν θα οδηγεί το 95% από αυτά σε σύμμεικτη μορφή στη Φυλή επιβαρύνοντας τον Δήμο με περίπου 2,4 εκατ. Ευρώ ετησίως μόνον για τέλη εισόδου (gate fee). Τα σχολεία – όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία - μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε ένα σχέδιο δημοτικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Πιστεύουμε επίσης  ότι ο Δήμος μας σε συνεργασία με άλλους δήμους και μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά από το κράτος τα ποσά που χρωστάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που θα βρει την Ένωση συνοδοιπόρο και συναγωνιστή του και αντίστοιχα, ο Δήμος να είναι στο πλευρό της Ένωσης Γονέων στον αγώνα της για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε (εφ΄ όσον είναι δυνατόν) Greeklish. Τα σχόλια εμφανίζονται όλα, εκτός αν είναι υβριστικά, διαφημιστικά ή άσχετα