25 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, το κίνημα αντίδρασης φουσκώνει. Συγκέντρωση στην Κηφισιά

Γελοιογραφία του Γιάννη Ιωάννου
Εμφανίστηκαν τελικά στο TaxisNet τα νέα «διορθωμένα» εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ(*). Χωρίς τις εκπτώσεις για φορολογούμενους με βεβαιωμένη αδυναμία πληρωμής, που θα εμφανιστούν όπως μας λένε τον Οκτώβρη. Χωρίς επίσης την έκπτωση 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα (έκπτωση που θα ισχύσει μόνο για φέτος), γιατί ακόμα δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν. Έτσι, οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει πρώτα να πληρώσουν την 1η δόση στα τέλη Σεπτέμβρη (αλλά που θα βρουν τα λεφτά, ιδίως αυτοί με αδυναμία πληρωμής;), προσμένοντας το συμψηφισμό των εκπτώσεων στις επόμενες δόσεις. Οι μοναδικές αλλαγές που έγιναν είναι στις αξίες των εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών και εντός οικισμού ακινήτων, καθώς και στα ακίνητα της Κεφαλλονιάς που εξαιρέθηκαν λόγω του πρόσφατου σεισμού.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι πληρωτέος σε 6 δόσεις, με την 1η να πρέπει να πληρωθεί στις 30 Σεπτέμβρη, χωρίς έκπτωση για πληρωμή ολόκληρου του ποσού. Δείτε στο τέλος αυτής της ανάρτησης πως θα βρείτε το εκκαθαριστικό.

Δείτε εδώ την κριτική μας στις «διορθώσεις» του ΕΝΦΙΑ, εδώ την κριτική μας για την προσπάθεια εμφάνισης ως τεχνικού «λάθους» των επιλογών του νόμου, και εδώ την κριτική μας στον αρχικό νόμο, όπου είχαμε από την αρχή επισημάνει όλα τα προβλήματά του, που υπουργοί και κυβερνητικοί βουλευτές ψήφισαν και μετά ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καταλάβει.

Τι μπορούμε να κάνουμε νομικά

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε οδηγό για άσκηση προσφυγών κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ από όσους έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. Οι οδηγίες  απευθύνονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που λόγω της οικονομικής αδυναμίας στερούνται της δυνατότητας να ορίσουν δικηγόρο και αφορούν στις άμεσες νομικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν  οι πολίτες αυτοί προκειμένου να ασκήσουν εμπροθέσμως και παραδεκτώς, αφ’ ενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφ’ετέρου να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.

Αν έχετε πραγματική αδυναμία να πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ (και μπορείτε να το αποδείξετε) χωρίς να διακινδυνεύσουν βασικά αγαθά για την επιβίωση της οικογένειάς σας, όπως η στέγαση, η τροφή η θέρμανση κ.α, ή στις περιπτώσεις όπου το συνολικό ετήσιο εισόδημά σας δεν αρκεί για την πληρωμή του φόρου, πρέπει να το κάνετε. Η προθεσμία για την πρώτη ενέργεια είναι στις 30 Σεπτέμβρη:

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής:
  1. Η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, και κατατίθεται στη ΔΟΥ του προσφεύγοντος. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 για όσα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ δεν άλλαξαν πρόσφατα (μετά τις αλλαγές για τα εκτός αντικειμενικού συστήματος και εντός οικισμού ακίνητα), ενώ είναι η 17 Οκτωβρίου για τα εκκαθαριστικά που άλλαξαν (ένα μήνα μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού που είναι η 17/9).
  2. Ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν την δεινή οικονομική του κατάσταση (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια), καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα και να τα ψηφιοποιήσει εγγράφοντας τα σε ψηφιακό μέσο (πχ. CD), καθώς η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή. Σημείωση: Για όσα από τα βασικά έξοδα επιβίωσης δεν μπορούν εύκολα να τεκμηριωθούν μέσω αποδείξεων δαπανών, μπορούμε να επικαλεστούμε στην ενδικοφανή προσφυγή το ποσό των βασικών εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως το ίδιο το υπουργείο ανάπτυξης έδωσε (μετά από έρευνα) στη δημοσιότητα στις 10/4/2014, για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για από τράπεζες και δανειολήπτες, για ρύθμιση των «κόκκινων δανείων». Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Δείτε τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του υπουργείου ανάπτυξης εδώ.
  3. Αν η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί ή δεν απαντηθεί καθόλου μέσα σε 60 μέρες, το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Αν ο φορολογούμενος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για τα έξοδα της προσφυγής, μπορεί να υποβάλει στο Πρωτοδικείο «αίτηση ευεργετήματος πενίας», ώστε να μην πληρώσει παράβολα και να οριστεί από το κράτος δικηγόρος για την υποβολή της προσφυγής.
Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλει την καταβολή του 50% του φόρου, μόνον όταν καταβληθεί το υπόλοιπο. Διαφορετικά παραμένει απαιτητό το σύνολο του φόρου, ενώ η απαλλαγή ή μη θα κριθεί από τις προσφυγές.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες από την ανακοίνωση του ΔΣΑ

Δείτε εδώ τον οδηγό του ΔΣΑ για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής για πρόσωπα χωρίς φοροδοτική ικανότητα.

Κατεβάστε από εδώ υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής όπως προτείνεται από το ΔΣΑ.

Κατεβάστε από εδώ υπόδειγμα «αίτησης ευεργετήματος πενίας», για απαλλαγή του φορολογούμενου που δεν έχει οικονομική δυνατότητα για προσφυγή, από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση της προσφυγής, και διορισμό με πράξη του δικαστηρίου Δικηγόρου, Δικαστικού Επιμελητή και Συμβολαιογράφου που θα αναλάβουν την υπόθεση χωρίς χρέωση του φορολογούμενου.

Δείτε σε προηγούμενο κείμενό μας άλλες αντιδράσεις διαφόρων φορέων σε νομικό επίπεδο, προσφυγές για αντισυνταγματικότητα του νόμου κλπ.

Αν τα παραπάνω σας φαίνονται δύσκολα, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Θα κανονίσουμε συνάντηση την Κυριακή στις 7:30, για να συμπληρώσουμε την ενδικοφανή προσφυγή μαζί, και να ψηφιοποιήσουμε τα έγγραφα!  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε (εφ΄ όσον είναι δυνατόν) Greeklish. Τα σχόλια εμφανίζονται όλα, εκτός αν είναι υβριστικά, διαφημιστικά ή άσχετα